สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/07/2021
ปรับปรุง 06/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 54274
Page Views 107015
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.93 KB
พรบ.เทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 263.39 KB
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2562 ฉบับที่ 14
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.68 KB
ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.14 KB
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พศ 2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.61 KB
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.88 KB
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.81 KB