สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/07/2021
ปรับปรุง 06/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 54188
Page Views 106929
 
กองช่าง

นายกิรติ มีแวว
ปลัดเทศบาลตำบลดงมะยาง รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

นายระวี ทองอ่อน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์ 086-6856310

นายสราวุธ เลือดไทสง
ผช.จพง.ธุรการกองช่าง

นายเกียรติศักดิ์ ภูทะโล
ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

นายอภิสิทธิ์ ไชยดี
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานโยธา)

นายธงชัย สินมาก
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานไฟฟ้า)