สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/07/2021
ปรับปรุง 06/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 54197
Page Views 106938
 
สำนักปลัด

นางสุมาลี อินทพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 081-7252990

นางสาวสุขฤดี เฉลิมศรี
นิติกร
เบอร์โทรศัพท์ 089-4893966

นางอุไร เข็มสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 083-6246621

นายมานะชัย สิงห์ทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวบาหลี สีลาพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 0837458155

จ.ส.อ.พิทักษ์ สุดาชม
เจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0980248089

นายอนุรักษ์ เอื้อวงษ์ประเสริฐ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ 0998937078

นายณัฐชา สุขกัลยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ 0894245343

นายอนันต์ สุเทพ
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานดับเพลิง)

นายอนุสรณ์ ไกยสิทธิ์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานการเกษตร)

นายพิพัฒน์ จันทวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
เบอร์โทรศัพท์ 0896960961

นายแถลง ไชยดี
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 0816859592

นายขุนทึง มารัตน์
ผู้ช่วยผู้ผลิตน้ำประปา

นางวิภาวัลย์ มารัตน์
แม่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 0880821982

นายประจักษ์ คำประดิษฐ์
ยาม

นางสาวพิมพิไล ไชยพจน์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการ)
เบอร์โทรศัพท์ 0920396561

นายอำไพ ชมพูแสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวดอกรัก โพสาราช
พนักงานจ้างเหมาบริการ