สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/07/2021
ปรับปรุง 06/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 54291
Page Views 107032
 
กองการศึกษา

นายกิรติ มีแวว
ปลัดเทศบาลตำบลดงมะยาง รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางบุษา ทานะขันธ์
ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ 062-8503914

นางฉวี ไชยดี
ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ 062-0418402

นางบุญชู ไชยสาร
ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ 085-3099473

นางพรชิตา ชาวเวียง
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะยาง

นางถวิล ไชยดี
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน
เบอร์โทรศัพท์ 088-1139935

นางสาวดวงจันทร์ สมเกษม
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกหอ
เบอร์โทรศัพท์ 089-4287572

นางอุไร ไชยดี
ผช.นักวิชาการศึกษา

นางสาวปวีณา ทองโสม
ผช.จพง.พัสดุกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 097-2761149

นางสาวอภิญญา มารัตตะ
ผช.จพง.ธุรการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 087-0753574

นางจิต วรรณกาล
แม่ครัว (ศพด.บ้านดงมะยาง)

นางบัวพันธ์ โคระชาติ
แม่ครัว (ศพด.บ้านหนองแคน)

นางฉลอง สิงห์ทอง
แม่ครัว (ศพด.บ้านหนองนกหอ)