สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/07/2021
ปรับปรุง 06/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 54264
Page Views 107005
 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิรัตน์ ชมภูแสน
ประธานสภาเทศบาลตำบลดงมะยาง
เบอร์โทรศัพท์ 0658816373

นายสุข คุนุพันธ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดงมะยาง
เบอร์โทรศัพท์ 098-0263657

นายสมัย อาบุญงาม
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงมะยาง

นายนนท์ ทานะขันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะยาง เขต 1

นายคำบุญ ทุ่นทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะยาง เขต 1

นายประครอง ทองหมื่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะยาง เขต 1

นางสว่าง บุญทำนุก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะยาง เขต 1

นางพิมพวรรณ ธิโนวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะยาง เขต 1

นายเสมียน หวังผล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะยาง เขต 2

นายบุญชู มีมานะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะยาง เขต 2

นายสายัน ยานิพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะยาง เขต 2

นางสาวนุช สุภาวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะยาง เขต 2