สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/07/2021
ปรับปรุง 06/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 54257
Page Views 106998
 
กองสาธารณสุขฯ

นางสุมาลี อินทพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 081-7252990

นายสมจิต ปฏิเวช
ผช.จพง.ธุรการกองสาธารณสุขฯ
เบอร์โทรศัพท์ 088-8107493

นายลาน มานุพันธ์
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์โทรศัพท์ 095-3391957

นายวัชรา ไชยดี
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์โทรศัพท์ 085-4929327

นายไพศาล ซาพะวงศ์
พนักงานประจำรถขยะ

นายวิชัย หาญชนะ
พนักงานประจำรถขยะ