สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/07/2021
ปรับปรุง 06/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 54250
Page Views 106991
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายกิรติ มีแวว
ปลัดเทศบาลตำบลดงมะยาง
เบอร์โทรศัพท์ 063-6245289

นางสุมาลี อินทพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 081-7252990

นางสาวสุมนต์วัลย์ ธิบรูณ์บุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 061-2034686

นายกิรติ มีแวว
ปลัดเทศบาลตำบลดงมะยาง รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 063-6245289

นายกิรติ มีแวว
ปลัดเทศบาลตำบลดงมะยาง รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 063-6245289

นางสุมาลี อินทพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 081-7252990