สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/07/2021
ปรับปรุง 06/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 54256
Page Views 106997
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 พ.ค. 66 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดงมะยาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร็มเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น- สายบ้านหนองแคนไปบ้านหนองแดง หมู่ที่ 3 บ้านหนองแคน (19 พ.ค. 66 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดงมะยาง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแคน ไปบ้านหนองแดง หมู่ที่ 3 (01 พ.ค. 66 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดงมะยาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 2566 (07 เม.ย. 66 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดงมะยาง (27 มี.ค. 66 | อ่าน 59 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดงมะยาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 2566 (08 มี.ค. 66 | อ่าน 6 ครั้ง)
คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะยาง ที่ ๙๐/๒๕๖๖ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง (02 มี.ค. 66 | อ่าน 18 ครั้ง)
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (02 มี.ค. 66 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดงมะยาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (02 มี.ค. 66 | อ่าน 59 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดงมะยาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 2566 (06 ก.พ. 66 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดงมะยาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 2565 (09 ม.ค. 66 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดงมะยาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 2565 (07 ธ.ค. 65 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดงมะยาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. 2565 (04 พ.ย. 65 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดงมะยาง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (10 ต.ค. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดงมะยาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (28 ก.ย. 65 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลดงมะยาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยดูน หมู่ที่ 2 บ้านหนองนกหอ (22 ก.ย. 65 | อ่าน 18 ครั้ง)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (20 ต.ค. 64 | อ่าน 181 ครั้ง)