สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/07/2021
ปรับปรุง 06/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 54236
Page Views 106977
 
เสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
เทศบาลตำบลดงมะยาง ได้ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565
ในที่ประชุมได้มีการแจ้งนโยบาย No Gift Policy โดย บังคับให้พนักงานเทศบาลปฎิบัติตาม ประกาศเทศบาลตำบลดงมะยาง  เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ซึ่ง บังคับให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลดงมะยาง ปฏฺิบัติดังนี้

1. งดรับ และงดให้ของขวัญของกำนัล หรือ ผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติ  หน้าที่
2. ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่
3. ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมแสดงเจตนาปฏิเสธิงดรับของขวัญและของกำหนัดทุกชนิดจากการปฎฺิบัติหน้าที่ ด้วยการประกาศตนและถ่ายรูปไขว้มือ

รายละเอียดตาม บันทึกรายงานการประชุม หน้าที่ 2 และ 7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246 KB